Privacy

Uiteraard respecteren wij uw privacy, zoals we altijd al deden en zullen blijven doen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van zorg van een uitstekende kwaliteit op een zo persoonlijk mogelijke wijze.
Wat wij precies met uw gegevens doen (en wat niet) leest u binnenkort bij de verschillende NIIOS-entiteiten.
Mocht u hierover nu vragen hebben dan staan wij u graag te woord.

Of course, we respect your privacy, as we always did and will continue to do so.
We will process your personal data for the provision of care of excellent quality at the most personal way possible.
What we exactly do with your data (and what not) you can read soon at the different NIIOS entities.
If you have any questions at this moment, we are happy to help.